UNESCO Chair GHE

فعالیت ها

The UNESCO Chair Global Health & Education has five core activities:

فعالیت 1. نقشه نگاری: نقشه ای از بازیکنان اصلی در سراسر جهان

هدف از این فعالیت نقشه برداری از تیم ها ، گروه های تحقیقاتی و متخصصین علوم انسانی و علوم بهداشتی است ، که در زمینه ارتقا بهداشت در مدارس فعال هستند و با کودکان و جوانان در محیط و جامعه خود کار می کنند. این کار شامل ارتقای سلامت ، آموزش بهداشت و همچنین نوع پیاده سازی ارتقای سلامت در کشورشان می شود . هدف دیگر، ایجاد یک شبکه ارتباطی از این تیم ها ، گروه های تحقیقاتی و افراد است.

محصولات مورد انتظار عبارتند از:

 1. یک نقشه تعاملی از تیم ها ، گروه های تحقیقاتی و افرادی که در این زمینه تحقیق می کنند (جزئیات تماس ، ساختار ، پروژه ها ، انتشارات)
 2. نقشه نگاری و تجزیه و تحلیل جهانی سیاست ها و روش ها
 3. انتشار مقاله در مورد نقشه نگاری از اعضای اصلی
 4. انتشار مقاله در مورد نقشه نگاری از سیاست ها و روش های جهانی
 5. ایجاد جامعه‌ای آزاد از محققان و گروه های تحقیقاتی (دولتی و خصوصی) و شبکه های حرفه ای آنها

فعالیت 2. ایجاد چارچوب جدید: یک فرایند مشارکت جهانی

طراحی پروتکل های تحقیقاتی به دلیل دیدگاه مقطعی ، تمرکز بر روی محیط مدرسه و رویکردهای مبتنی بر جامعه ، از نظر اخلاقی و معرفت شناختی پیچیده است. هدف از این فعالیت توسعه یک چارچوب تحقیقاتی مبتنی بر گفتگو است که زمینه ها و روابط مختلف دانش و شواهد را در آسیا ، آفریقا ، اقیانوسيه ، آمریکا و اروپا در نظر می گیرد.

محصولات مورد انتظار عبارتند از:

 1. سمینارها
 2. مقالات
 3. کتاب راهنمای تحقیق با کیفیت بالا در سلامت و آموزش

فعالیت 3. تولید دانش: کمک به برنامه های تحقیقاتی نوآورانه

این فعالیت مربوط به توسعه یک برنامه تحقیقاتی دیجیتالی مداخله ای محلی در زمینه های مختلف فرهنگی است. این تحقیق مداخله ای با بالاترین استانداردها شکل می گیرد. این برنامه بر روی اکوسیستم زندگی کودکان و جوانان متمرکز شده و مبتنی بر یک رویکرد پایدار محلی-دیجیتالی است.

محصولات مورد انتظار عبارتند از:

 1. مقاله دیدگاه
 2. مقاله وضعیت موجود
 3. پروتکل تحقیق
 4. اولین نتایج ، منتشر شده در یک مجله و ژورنال های معتبر

فعالیت 4. ظرفیت سازی: آموزش ، ابزار و مشاوره

این فعالیت شامل تمرین و آموزش ، کارگاه های آموزشی ، مشاوره و یک دوره آزاد ، رایگان و چند زبانه است (MOOC). این امر به ایجاد و توسعه صلاحیت کلیه ذیربطان برای حرفه‌ای سازی و تقویت ارتقا سلامت ، پیشگیری و آموزش بهداشت برای کودکان در سطح محلی ، منطقه ای و ملی (مدرسه و جامعه) کمک می کند. این کار برنامه های دانشگاهی موجود را به برنامه های مداوم توسعه حرفه‌ای مربوطه پیوند می دهد.

محصولات مورد انتظار عبارتند از:

 1. کارگاه های آموزشی
 2. آموزش
 3. مشاوره
 4. MOOC در نسخه های مختلف

فعالیت 5. اشتراک دانش: اطلاعات به روز از طریق یک وبسایت تعاملی ، رسانه های اجتماعی ، کاربرگ های اطلاعاتی

کرسی یونسکو بستری را برای ارتباط و به اشتراک گذاری دانش از طریق وبسایت ، رسانه های اجتماعی و کاربرگ های اطلاعاتی ارائه می دهد. تمرکز این کاربرگ های اطلاعاتی چند زبانه بر روی داده های علمی موجود و مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه های مختلف ملی ، اجتماعی و فرهنگی (سیاست های محلی بین بخشی متمرکز بر سلامت کودکان و جوانان ، پیشگیری از بیماری های غیر واگیر) ، آموزش جنسی ، ارتقا سلامت روان ، بهزیستی ، کاهش نابرابری ها در سلامت و مدارس ، بهداشت آب و بهداشت فردی WASH)) است.

محصولات مورد انتظار عبارتند از:

 1. وبسایت
 2. کاربرگ هایی مخصوص سیاست گذاران و دست اندرکاران

گزارش فعالیت

برنامه کار